dissabte, 11 d’octubre de 2008

5.3 La Iliada i l'Odissea


“LA ILiADA Y L’ODISSEA”


La Lliada; es un poema èpic en lloc a la llegendària guerra de Troya. El seu desenvolupament històric es innegable hui en dia, sobretot després del fet del estrat denominat “Troia Via”, per el arqueòleg Schliemann, que s’ha identificat amb la Troia homèrica. També narra la conquesta de esta ciutat per els gregs.

L`Odissea; es centra en el tema del accidentat retorn de Ulisses de Troya, perseguit per Poseidón.La seua arribada a Itaca .La venança dels pretendents. I el cor de la seua dona. Esta historia s’integra dins del cicle troiano, fen que el seu protagonista, tirnara la seua pàtria després la guerra de Troia.


*S’anomena llengua o dialecte al tipus de llengua grega utilitzada en la Lliada i en Odisea. Es una llengua típica de la Epopeia, Arcaica en el segle VII a. C., i sobre en la fijació del text en el segle VI a. C.*


Influència de la èpica homèrica en la literatura grega posterior:


La èpica homèrica era tan apreciada entre els gregs que va ser la ferramenta de ensenyança utilitzant-la ells. Ademés els seus versos eren memoritzats y repetits constantment, encara que la gen fora iletrada. Per axó, van ser molt coneguts per casi totes les etapes de la història grega desde la composició dels poemes. La influència que van tindre va ser fàcilment rasteable en la lírica y el teatre gregs.
Per:
Silvia Beneito Vidal*