dilluns, 6 d’octubre de 2008

6.2. Plató i l'Estat ideal!

"La oportunidad es el instante preciso en que debemos recibir o hacer una cosa."


Arístocles d’Atenes, conegut com Plató (filòsof grec) va nàixer a l’any 428 - 427 aC. Fill d’una família noble. Va tindre una educació esmerada en tots els àmbits del coneixement. S’inicià en la filosofia amb les ensenyances de Cratilo. Als vint anys va tindre un encontre amb Sòcrates, el seu únic mestre fins a la mort.

Plató va ser un dels pensadors més originals i influents en la història de la filosofia. Tenia la intenció d’adentrar-se en la vida política, però a causa de la mort de Sòcrates es va apartar completament de la política;
encara que els temes polítics ocuparen sempre la part central en els seus pensaments. I va arribar a concebre un model ideal de l'Estat.

El propòsit de Plató a l'escriure La República (o Estat ideal) va ser donar una resposta a la pregunta que havia obsessionat als filòsofs de tots els temps: ¿què es la justícia? “L’Estat just és aquell en el que cada classe deu dur a cap la seua pròpia funció, sense entrar en les activitats de les demés classes.” Per a ell l’Estat ideal es compon de tres classes:

1- L'estructura econòmica de l’Estat reposa en la classe social dels comerciants: L’ànima es deixa governar i medir per la raó i el cor que li obeeix, TEMPRANÇA.

2- La seguretat, en els militars: El cor segueix sempre les ordres de la raó: VALENTIA O FORTALESA.

3- I el lideratge polític és assumit pels reis-filòsofs: perque sols ells saben el que és bo per a cada part i per al conjunt, és la virtut de la PRUDÈNCIA.

En resum, el fi de l’Estat ideal és la JUSTÍCIA.Per Lucia Leal Palazón