dissabte, 18 d’octubre de 2008

La Pedra Rosseta


La Pedra Rossetta és una pedra de color obscur, que va ser trobada en 1799 prop de Rashid (Egipto), durant la ocupació francesa i que donaria la clau als científics per a interpretar l’escritura jeroglífica egipcia.


La pedra es va trovar en Rosetta, pel oficial francés Bouchard Pierre, que pertanyia al cos d’ingeniers que formava part de la Campaña de Napoleón Bonaparte contra els britanics en Egipte. Este oficial realitzava un treball de rutina i al observar un mur que estaven demolem, li va cridar l’atenció una pedra negra amb inscripcions en tres diferents escriptures, avisan d’inmediat al seu cap, qui va ordenar enviar-la d’inmediat a Alejandría.


Aquesta pedra està dividida en tres franjes horizontals, en cada franja, està gravat el mateix text de diferents formes. Així, en la part superior el text estava escrit en jeroglífic, en l’intermedia en egipci i en la inferior en grec.

Escriptura jeroglífica egipcia.
Escritura demòtica egipcia.
Escritura grega.

Aquesta característica, va ser la que va fer posible al científic inglés Thomas Young (1773-1829) anar relacionan símbols i signes dels textos gravats en la pedra, i crear una correspondència entre ells, treball que culminaría el famós egiptòlog francés Jean-François Champollion (1790-1832), posibilitant al mon conèixer la història del antic Egipte.


El text que figura en aquesta pedra, era el Decret de Memfis del 27 de Març de 196 a.C., realitzat baix el reinat de Ptolomeo V Epífanes, una complexa fórmula de agraiment al soberà.


En la actualitat, la Pedra Rossetta s’encontra en el Museu Britanic de Londres per a la seua exhibició.Per Cristina Pérez Vidal