dimarts, 7 d’octubre de 2008

6.1 Els primers pensadors: Pitàgores, Empèdocles, Heràclit, Tales...

Aquest quadre s’anomena l’escola d’Atenes. Ens podem trobar a Sòcrates, Plató, Aristòtil, Rafael, Elucides, Ptolemeu, Diògenes, Heràclit, Pitàgores,etc.
Va ser pintat per Rafael (Raffaello Sanzio) en el segle XVI.

Tots aquest filòsofs Pitàgores, Heràclit, Tales, Sòcrates, són grans filòsofs que ens han deixat record pels seus estudis fins a les nostres vides.

Pitàgores (s. VI a. c.- V a.c): Va ser un filòsof i matemàtic grec, important, sobretot pel seu teorema. En aquest s'afirma que en un triangle rectangle la suma dels seus catets al quadrat és igual a la hipotenusa al quadrat.
Va fundar una escola de pensament que defenia que l'estructura de l'univers era tot aritmètica i geomètrica

Empedocles(s.IV a.c.): Va ser un filòsof i polític democràtic grec. Va crear la teoria de les quatre raels, que eren la terra, el foc, l'aigua i l'aire. Estan unides per l'amor i separades per l'odi, pretén explicar el moviment en el món. En quant astronomia va estudiar que la llum de la lluna que es reflexa en la terra, es de l’ombra que li fa el sol. Empedocles va ser un gran filòsof entre els egipcis

Heràclit (s.VI a.c.- s.Va.c.): Era conegut com l'obscur de Efeso. Heràclit va ser uns dels primers filòsofs físics. Ell afirma que tot es transforma mitjançant un moviment continu de naixement i destrucció.

Tales (s.VII a.c.- s.VI a.c.) Es considera el primer filòsof de l'historia i el fundador de l'escola de Jònia de filosofia. Aquest filòsof es famós pel seu teorema, que diu que si es fan dos línies paral·leles, que tallen a altres dos rectes, els triangles que es formen són proporcionals.

Sòcrates (s. V a.c.): Va ser uns dels mes grans de la filosofia occidental com de la universal. Una unió seguidora d'ell va ser les escoles socràtiques. En la seua activitat filosòfica han arribat diversos testimonis sobre ell. El rebuig al relativisme dels sofistes va fer que Sòcrates buscara una definició universal
Per: Clara Burgos Simón