dissabte, 17 de gener de 2009

2.10 Analogia entre l’imperi Romà i la civilització Occidental actual: És possible una crisi i desaparició semblant?
L’imperi romà va ser creada a l’any 27 a.c amb la imposició de Octavi August després de le guerra civil que hi havia. Aquest imperi va durar fins l’any 476 d.c. després de patir una crisi económica i una guerra civil, entre altres coses.


Els Estats Units d’America es va formar el 4 de juliol de 1776 amb la declaració de la independencia contra el regne britanic.


Encara que aquestes dos grans civilitzacions no semblen que tinguen res en comú, no se situen en la mateixa zona geogràfica, diferencies de la llengua, però s'assemblen en la seua ideología. Els dos es senten obligats a imposar pau i estabilitat en el món, ja siga amb guerres o mitjançant la diplomacia. Però al final es podria dir que van mossegar una mica més del que podien mastegar.


S’asemblen en molts aspectes com puga ser el seu sentiment de “dominar” el món conegut. Roma en la seua epoca va dur a terme un procés de romanització sota un territori, al seu pinacle, de 5,000,000km² mentres que Els Estats units controla un territori de 9,826,630 km². Encara que soles controlaven directament als territoris dins del radi mecionat dal també tenien molta influencia damunt dels altres pa.isos, com Puga ser la expansió colonial de roma o la exportació de productes americanes que provoca un procés de “americanització”.


Aleshores es posible que dos imperis de dos epoques diferents segeuixen el mateix camí, el qual significaria que el America que sempre ha sigut tan fort desapareixeria.


L’actual crisi económic te el seu origen a America, gracies als prèstecs bancaris impagats, el qual ha afectat a tot el món, directament o indirectament. L’antic roma va ser la victima de una greu inflació, gracies a les invasions bàrbars juntament amb que malgastaven els diners que es feien falta per a l'exercit.


L’exercit de l’imperi roma sempre es destacava per la seua superioritat tecnologica, cosa per la qual tambe destaca els estat units, però gracies a uns generals que soles volien la gloria personal i un subestimat frent als pobles germanics, als quals veien com animals. Però la realitat els va arribar de colp quan a l’any 9 d.c tres legions van ser derrotats per un grup reduit de bàrbars. Per a donar-te una idea d’aquest aconteciment et dic que van perdre tres dels deu legions que els quedaven a l’epoca. En l’actualitat es podria comparar amb una mezcla de Pearl Harbour i Les Torres Bessones a la mateixa volta.


Els dos civilitzacions coincideixen en que tenen una visió molt limitada del món, els dos veien el món com a un embrió d’ellos mateixa i no com a éssers differents. Aquesta visió va emportar millores a molts paisos i territoris però amb eixos millores i ha un inconvenient i es que dones poder a altres paisos. I aleshores qualsevol lloc on tens influéncia pot perjudicar-te en algun moment donat. Et pose l’exemple de la guerra freda contra rusia en que els estats units va armar i entrenar musulmans a lluitar contra els rusos però ara ocurreix que eixos musulmans estan en guerra contra els estats units!!

Crec que no seria possible que Amèrica seguisca el mateix camí que Roma perquè hui en dia tenim organitzacions com l’ONU per a ajudar a les nacions, cosa que crec que no faria falta. També vull dir que en la època dels romans era molt més radical i els canvis hui en dia són més suaus i més controlats i llavors perquè una gran civilitzación com l’Americana es desaparega s’hauria de complir unes condicions molt determinades com les que van patir Roma. I encara que es donen estes condicions i la societat Americana desaparega deixaria molt més influència sobre el món, ja siga imposant la democràcia en llocs com Iraq o simplement els McDonald's de sempre.


Bibliografía:

Are we Rome? Murphey, Cullen

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Empire

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States


1 comentari:

Anònim ha dit...

Tens errades sobretot ortogràfiques i d'expressió (curiosament, més que als exàmens, on no tens una base que traduir i quan no t'ix d'una manera ho escrius d'altra). El text està molt bé perquè aportes informació interessant.

1. Creat substitueix per creada (imperi és masculí).

2. Fins en compte de Hasta.

3. "Encara que aquestes dos grans civilitzacions no semblen que tinguen res en comú, no se situen en la mateixa zona geogràfica, diferencies de la llengua, però s’amblen en la seua ideología" Aquesta frase és molt important i no està ben organitzada. S'assemblen en compte de s'amblen.

4. Van mossegar una mica més del que podien mastegar(masticar és en castellà).

5. Prèstecs bancaris impagats ("prestes bancaries impagables")

6. Tens prou embolic en les majúscules: els Estats Units, americana, Imperi Romà,

7. Colp en compte de golp...

8. Passa-li un corrector de català al text, James.

La resta està molt bé.

Toni.