dilluns, 12 de gener de 2009

3.5 L´INVASIÓ GERMÀNICA DE LES TERRES PENINSULARS

Els pobles germànics van invair Hispània al segle V d.C. gràcies a la decadéncia de l´imperi romà.
Els Sueus s´establiren a Gallaecia, els Alans a Lusitània i Cartaginensis i els Vàndals a Bética.

Roma va demanar ajuda als Visigods i aquestos aconseguiren l´hegemonía de Hispània ja que van vençer als Vàndals i Alans.
Els Sueus van resistir al Nord-Oest.

Amb la caiguda de l´imperi romà, els Visigods es consolidaren en un únic imperi. Més tard els Visigods perderen territoris de Gàlia sota els Francs i emigraren cap a Hispània, on van fundar la seua capital a Toledo.

Mantenien Hispània dividida en províncies:Gallaecia (capital Braccara), Lusitània (capital Emérita Augusta), Bética (capital Híspalis), Tarraconensis (capital Tarraco), Cartaginensis (capital Carthago Nova) i Septimania (capital Narbona).

Finalment foren vençuts pels Musulmans i el Islam.

DIEGO LEAL APARICIO

Bibliografía:

http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24774-DETALLE_REPORTAJES