diumenge, 11 de gener de 2009

3.1- Els Pobles preromans a la Península Ibèrica: Ibers, Tartessos e Indoeuropeus (Celtes)-.

3.1- Els Pobles preromans a la Península Ibèrica: Ibers, Tartessos e Indoeuropeus (Celtes)-.
En els segles VII i III a.C, la península ibèrica estava repleta de nous pobles que vivíen en plena Edat de Ferro, uns exemples d´asto van ser els Tartessos, els Ibers i els celtes.

Tartessos

Tartessos es la cultura més antiga del primer mil.leni abans de Crist. El seus límits geográfics es situaven entre el sud de Portugal i la desembocadura del Ríu Segura.
Aquesta cultura va ser coneguda grácies a les fonts gregues i romanes, així com alguns descobriments arqueológics i testimonos escrits. Este poble va ser important a través de la seua economia agrària i mes endavant per la seua explotació de les mines. La cultura d´ aquest poble va començar a ser conegut cap als segles IX i VII abans de Crist, coincidint amb l´arribada dels fenicis i el seus canvis de metal per productes elaborats.
Aquests intercanvis van contribuir en el desenvolupament de la societat, i la modificació dels rituals funeraris

Ibers
Els Ibers es van estendre per tota l´area levantina, des de els Pirineus, hasta Cádis i desde el vall de l´Ebre hasta el vall del Guadalquivir.
Va ser una cultura amb influencia dels grecs i els carataginessos. Les seues característiques principals son que proceden dels pobles del Bronze: vivíen d´una economía agrícola i ganadera, aunque a voltes tenien comerç amb productes artesanals. Els seus poblats s´encontraven en llocs elevats, a voltes en colines o valls.
En l´ambit cultural, eren pobles que tenien llengua propia, (aun sense descifrar), rits religiosos i funeraris característics i en alguns determinats ciutats, una planificació urbana.

(Indoeuropeus)-Celtíbers
Els celtíbers son, en realitat, un conjunt de pobles que habitaven en les mesetes quant es produeix la conquista romana. Els seus orígens son desconeguts ja que no hi ha molts restes arqueológics.
Eren pobles de economía agrària pobre, pero poseíen una metal.lurgía de ferro molt avanzada i una artesania textil molt apreciada pels romans. Vivíen en poblats menuts pero molt forts i resistents i estaven dividits en grups aristocrátics.

Bibliografia
http://portales.educared.net/wikiEducared/index.php?title=Los_pueblos_prerromanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_prerromanos

1 comentari:

Anònim ha dit...

De nuevo nos vuelven a faltar cosas elementales.

1. Introducción
2. Bibliografia
3. Situar el documento en su sitio

Y tenemos fallos ortográficos enormes: desarrollo, cambis...

Por lo demàs, no està mal.

Toni.